امکان برخورداری از تسهیلات ویژه مالی همایش جهت فرهنگیان محترم

با توجه به اعلام حمایت معنوی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس از برگزاری همایش رویکردهای نوین در مطالعات زبان و ادبیات،  کمیته راهبردی همایش جهت آن دسته از پژوهشگران فرهنگی شاغل در ادارات آموزش و پرورش کل کشور، امکان بهره‌مندی آنان از تسهیلات مالی هزینه  پذیرش مقالات، را فراهم آورده است.

بدین منظور فرهنگیان محترم می‌توانند، پس از پذیرش نهایی مقالات خود و قبل از واریز هزینه‌ها، با ارسال مدارک معتبر، از تسهیلات مالی این همایش بهره‌مند گردند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با دبیرخانه همایش تماس حاصل نمایید.