بسیار فوری: توجه به درست نویسی وابستگی سازمانی (affiliation) در مقاله

بدین وسیله به اطلاع پژوهشگران محترم می‌رساند، با توجه به این نکته که تمامی مقالات ارسالی در پایگاه‌های اطلاعات علمی و استنادی همچون سیویلیکا و یا پایگاه مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناری به صورت آن لاین ثبت می‌شوند، لازم است تمامی نویسندگان نسبت به درج دقیق اطلاعات خود و سایر نویسندگان همکار دقت کافی را داشته باشند.

لازم به توضیح است، هر گونه عواقب سهل‌انگاری و یا قصور در درج اطلاعات مورد نظر متوجه شخص نویسنده مسئول مقاله خواهد بود و دبیرخانه به هیچ عنوان مسئولیتی در قبال تصحیح آن در زمان ارسال مقالات به پایگاه‌های استنادی نخواهد داشت. 

شیوه نگارش مطلوب وابستگی سازمانی

برای دانشجویان:

نام و نام خانوادگی، دانشجوی کارشناسی / کارشناسی ارشد / دکتری، رشته تحصیلی، عنوان دقیق و کامل دانشگاه محل تحصیل

 

برای دانش‌آموختگان:

نام و نام خانوادگی، دانش‌آموخته کارشناسی / کارشناسی ارشد / دکتری، رشته تحصیلی، عنوان دقیق و کامل دانشگاه محل تحصیل

 

برای اعضای هیات علمی:

نام و نام خانوادگی، مربیاستادیار / دانشیار / استاد، رشته تحصیلی، عنوان دقیق و کامل دانشگاه محل تدریس

(به دلیل اینکه مرتبه‌های استادیاری و بالاتر خود متضمن مدرک دکتری است، نیازی به درج مدرک نمی‌باشد.)

 

برای مدرسین (غیر هیات علمی):

نام و نام خانوادگی، کارشناس / کارشناس ارشد / دکتری، رشته تحصیلی، مدرس عنوان دقیق و کامل دانشگاه محل تدریس

 

برای پژوهشگران فرهنگی شاغل در آموزش و پرورش (در صورت تمایل به نمایه شدن با عنوان آ پ)

نام و نام خانوادگی، کارشناس / کارشناس ارشد / دکتری، رشته تحصیلی، عنوان کامل و دقیق ناحیه و یا شهر محل تدریس

مثال:

علی اکبری، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی، آموزش و پرورش ناحیه ۱ شیراز

علی اکبری، کارشناس ارشد زبان‌شناسی، آموزش و پرورش شهر میناب