امکان صدور زودتر از موعد، نامه تأیید پذیرش نهایی مقالات (Acceptance Letter)

با توجه به تماس مکرر پزوهشگران فرهیخته، به اطلاع می‌رساند امکان صدور نامه پذیرش نهایی مقالات (Acceptance Letter)در این همایش، به دو زبان فارسی و انگلیسی (برای مقالات انگلیسی زبان) فراهم شده است. از این رو پژوهشگران می‌توانند پس از اطلاع از پذیرش نهایی مقاله خود در این همایش و واریز هزینه، با پرکردن فرم مربوطه در سایت همایش، نسبت به ثبت تقاضای خود در سامانه اقدام نمایند.

لازم به توضیح است دریافت این نامه از طریق ایمیل ثبت شده در فرم و حداکثر تا ۷۲ ساعت بعد از ثبت تقاضا صورت خواهد پذیرفت.